Belevingswaarde op de werkvloer kan worden ingezet als middel om leer- en ontwikkeltrajecten sneller en effectiever te verankeren in het bewustzijn als aanvulling op losstaande interventies. The Reflective Workspace ziet kansen en mogelijkheden om van de werkomgeving een inspirerende leeromgeving te maken met een continue werking.

Belevingswaarde kan ook bijdragen aan

“a sense of place”, verbondenheid met de plek, de organisatie of het bedrijf en aan het creëren van draagvlak bij veranderingen.


<